Hải Sản Nội Địa

Bạch Tuộc (kg)

Cua Ghẹ

Cua Gạch

Hải Sản Nội Địa

ốc vòi voi

Hải Sản Nội Địa

Tôm càng xanh

Hải Sản Nội Địa

Tôm Hùm Bông

Hải Sản Nội Địa

Tôm Hùm Xanh

Hải Sản Nội Địa

Tôm Sú

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255