Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào ngư Úc

Cua Ghẹ

Cua Bắc Mỹ

Hải Sản Nhập Khẩu

Hàu Giống Pháp

Hải Sản Nhập Khẩu

Hàu Mỹ

Hải Sản Nhập Khẩu

Tôm Hùm Alaska Nhỏ

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255